Біографія професора В.Борисенка PDF Друк e-mail
borysenkoБорисенко Володимир Йосипович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова.

Борисенко Володимир Йосипович народився 22 листопада 1942 р. У 1969 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка і отримав спеціальність "історик, викладач історії та суспільствознавства". Два наступні роки працював учителем історії та суспільствознавства в Шпитьківській середній школі Київської області.

Після цього був прийнятий до стаціонарної аспірантури кафедри історії України Київського державного університету імені Т. Шевченка, після закінчення якої працював (1974 – 1990) в Інституті історії АН України спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником. У 1976 р. В.Й. Борисенко захистив кандидатську дисертацію "Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні в 60 – 90-х роках ХІХ ст.". Згодом отримав вчене звання старшого наукового співробітника. За рекомендацією дирекції Інституту історії АН України тимчасово (1980 – 1983) працював завідувачем редакції історичної літератури видавництва "Наукова думка" АН України.

В травні 1990 р. В. Й. Борисенко очолює кафедру історії України Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького. Працюючи завідувачем кафедри, він захистив докторську дисертацію (1990) "Шляхи еволюції феодалізму на Лівобережній Україні в другій половині ХVІІ ст.", отримав (1992) вчене звання професора кафедри історії України, а у 1998 р. обраний академіком Української Академії історичних наук

Вів спецкурс « Українсько – російські відносини в 50-х роках ХVII ст. » Читає лекційний курс «Історія України» і веде семінарські заняття на другому курсі Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Нині діє наукова школа професора „Соціально-національні проблеми історії України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.”. Він особисто підготував 3 доктори історичних наук, та 15 кандидатів наук, на завершальному етапі підготовки до захисту докторські дисертації трьох докторантів. Через докторантуру і аспірантуру готує працівників для свого та інших вузів України. Загальна кількість друкованих праць професора В. Й. Борисенка з часу заснування школи (1996 р.) – 109. З них: 3 монографії, 11 навчально-методичних посібників, 92 наукових та навчально-методичних статей.

Професор В.Й. Борисенко став організатором і очолював спеціалізовану вчену раду при НПУ імені М.П. Драгоманова по захисту кандидатських дисертацій з методики навчання історії. На сьогоднішній день є заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при НПУ імені М. П. Драгоманова та членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Переяславському державному педагогічному університеті імені Г. Сковороди з історії України.

Керує виданням історичної серії "Наукового часопису" НПУ імені М. П. Драгоманова, був або є членом редколегії багатьох видань, у тому числі "Пам’ять століть", "Київська старовина", "Наукові записки" Переяслав-Хмельницького державного університету, "Збірника наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст." Інституту історії України НАН України.

Заслужений діяч науки та техніки України (2010 р.), відмінник народної освіти. Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, медалями 1500-річчя Києва, «Ветеран праці», орденом Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня, почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За значні наукові досягнення», знаком "Відмінник освіти України", знаком “Василь Сухомлинський”, знаком “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки України. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України і керівництва Київської міської адміністрації. Нагороджений також орденами Святих Кирила і Мефодія та Святого Миколи Чудотворця (Української православної церкви Київського патріархату).